ocena suplementów

OCENA WPŁYWU SUPLEMENTÓW Z KOLAGENEM NA POZIOM CYNKU WE WŁOSACH

Violetta Tomaszewicz 1/ Anna Światły-Figiel 1/, prof. n. o zdr. dr hab. n. med. Jacek J. Klawe1/, Maria Chrzanowska 2/

1/ Katedra i Zakład Higieny i Epidemiologii, Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy
2/ Kozmetika Afrodita w Toruniu

Wprowadzenie. W badaniach populacyjnych do oceny stanu mineralnego organizmu coraz częściej wykorzystuje się analizę pierwiastkową włosów, wykonywaną metodą atomowej spektrometrii absorpcyjnej. Metoda ta pozwala na precyzyjne określenie ewentualnych różnic w poziomie mineralizacji organizmu przed i po suplementacji.

Cel. Celem badania było określenie w jakim stopniu suplementy oparte na kolagenie rybim Class A Collagen firmy Noble Health wpływają na poziom cynku we włosach.
Materiał i metody. Badanie przeprowadzono na 29 osobach dorosłych (25-65 lat), po eliminacji tych osób, które suplementację prowadziły krócej lub nieregularnie. Próby włosów pobrano od każdej osoby dwukrotnie: przed aplikacją preparatu i po trzymiesięcznej suplementacji.

Wyniki. Suplementy diety Class A Collagen firmy Noble Health zwiększają poziom cynku we włosach.

Wnioski. Na podstawie analizy stężenia Zn we włosach grupy aplikacyjnej (29 osób), która przez trzy miesiące stosowała nutrikosmetyki firmy Noble Health stwierdzono średni przyrost stężenia Zn we włosach 9,342 [μg/g] co stanowiło wzrost do średniej zawartości wyjściowej Zn we włosach badanej populacji o 9,74%.
Suplementacja preparatem, opartym na bazie kolagenu i substancji uzupełniających posiada duży potencjał badawczy, co sugeruje konieczność dalszych badań. Szczególną uwagę należy zwrócić na ogromny potencjał wykorzystania spektometrii atomowej w odniesieniu do badania skuteczności suplementów.

Wstęp
Analiza biopierwiastków we włosach jest coraz bardziej docenianym narzędziem diagnostycznym, służącym do oceny stanu odżywienia organizmu [3,4]. Badanie to jest bardziej precyzyjne od określenia zawartości pierwiastków w surowicy. Keratynowa zewnętrzna otoczka włosa w pełni zapobiega zarówno utracie składników wewnętrznych, jak i przedostawaniu się do środka zanieczyszczeń zewnętrznych. Zapewnia to stałość składu chemicznego. Określenie zawartości pierwiastków w surowicy w danym momencie nie oddaje aktualnej ilości tych pierwiastków w całym organizmie. We krwi działają mechanizmy homeostatyczne, które wyrównują ilość pierwiastków we krwi kosztem rezerw w tkankach. Mimo pozornie jeszcze prawidłowego stężenia w surowicy, zawartość pierwiastków w organizmie może być niedostateczna. Spowodowane jest to tym, iż skład osocza zależy od mechanizmów homeostatycznych i końcowe stężenie jest rezultatem wyrównywania stężeń przez poszczególne mechanizmy homeostatyczne [3,4,5].

Włosy jako obraz wysycenia pierwiastkowego organizmu
Włosy podobnie jak paznokcie należą do grupy tzw. przydatków skóry i stanowią twory martwe, powstałe z komórek naskórka [1,2]. Włos osadzony jest w mieszku włosowym, którego komórki macierzyste są zaopatrywane przez własne naczynia włosowate oraz bogato ukrwioną brodawkę włosa. Im brodawka jest większa, tym włos dłuższy i grubszy. Uszkodzony mieszek włosowy niewytwarzający włosa osłabia brodawkę i zmniejsza jej aktywność [2].

Włosy stanowią integralną biologicznie i homogenną chemicznie strukturę tkankową. Keratynowa zewnętrzna otoczka włosa w pełni zapobiega zarówno utracie składników wewnętrznych, jak i przedostawaniu się do środka zanieczyszczeń zewnętrznych. Zapewnia to stałość składu chemicznego. Biopierwiastki są wbudowywane w strukturę włosów w trakcie ich wzrostu. Tym samym stężenie metali we włosach dostarcza informacji o ich zawartości w organizmie w dłuższym czasie, tj. 1 – 2 miesięcy. Wynik analizy pierwiastkowej włosów nie jest obciążony wpływem krótkoterminowych zmian stężeń kationów metali, np. w przebiegu cyklu dobowego [3].

Ilość biopierwiastków we włosach jest znacznie wyższa niż w surowicy, np. zawartość wapnia we włosach jest około dwieście razy większa, magnezu około trzydzieści razy, cynku około sto razy, miedzi kilkanaście razy. Średnio zawartość makro- i mikroelementów we włosach jest około 50 razy większa niż w osoczu. Umożliwia to oznaczanie we włosach stężenia biopierwiastków, których ilość w organizmie jest bardzo mała (standardowo nie są one oznaczane w krwi czy osoczu) [5,6,7].

W badaniach populacyjnych do oceny stanu mineralnego organizmu coraz częściej wykorzystuje się analizę włosów metodą atomowej spektrometrii absorpcyjnej. Charakteryzuje się ona nieinwazyjnością, łatwością pobrania, transportu oraz przechowywania próbki. Nie ma w tej metodzie przekraczania powłoki skórnej, tym samym niebezpieczeństwa zakażenia, wystąpienia bólu, a narażenie jest porównywalne z zakładem fryzjerskim [3,8]. Potencjalne możliwości wykorzystania tej metody były przedstawione w wielu publikacjach [3,4,11,12]. Badanie stanu mineralnego organizmu tą metodą odzwierciedla zasobność mikroelementową spożywanej żywności łącznie z suplementacją biopierwiastkami [4].

Zasadniczą negatywną stroną tego badania jest cena aparatury do oznaczania analitycznego metodą ASA – Atomowej Spektroskopii Absorpcyjnej (lub skrót AAS od nazewnictwa angielskiego Atomic Absorption Spekroskopy) i pieca do mineralizacji mikrofalowej wysoko i średniociśnieniowej. Firmy: PERKIN ELMER i VARIAN oraz HITACHI, UNICAM podzieliły rynek spektrometrów absorpcji atomowej [8].

kolagen na poziom cynku we włosach

Cynk w suplementach i jego wpływ na skórę
Cynk ma wielokierunkową aktywność biologiczną. Jest niezwykle ważnym mikroelementem, niezbędnym dla prawidłowego przebiegu procesów fizjologicznych [10,13,19,20]. Ponieważ wykazuje również korzystne działanie w odniesieniu do tkanki skórnej jest również chętnie dodawany do suplementów diety, wspomagających dobry wygląd skóry [11,14,19].

Jednym z jego najważniejszych właściwości jest wielopoziomowa ochrona skóry przed wolnymi rodnikami [14,15,20]. Jony cynku wchodzą w skład dysmutazy nadtlenkowej Cu-ZN (CuZnSOD, SOD-1 występuje w cytozolu, EC-CuZnSOD, SOD-3 w błonie komórkowej i macierzy międzykomórkowej). Aktywność antyoksydacyjna cynku polega także na zmniejszeniu tworzenia rodników przez niektóre metale przejściowe np. Fe lub Cu oraz tworzeniu chelatów z grupami sulfhydrylowymi. Ochrona komórek skóry przed wolnymi rodnikami jest niezwykle istotnym aspektem, wpływającym na wygląd i strukturę skóry [16,20].

Cynk jest pierwiastkiem cennym dla skóry także poprzez wpływ na metabolizm kwasów tłuszczowych [15,16]. Jego działanie w tym zakresie polega na zwiększeniu aktywności delta-6-desuterazy – enzymu przekształcającego NNKT (niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe) w odmiany bardziej nienasycone np. odpowiada za transformację kwasu linolowego LA w kwas gamma-linolenowy GLA [17]. NNKT wpływają niezwykle korzystnie na skórę, ponieważ przeciwdziałają stanom zapalnym, a także wzmacniają (uszczelniają) barierę naskórkową, co sprawia że jest ona bardzie odporna na szkodliwy wpływ środowiska, a także dłużej zatrzymuje wilgoć w skórze [18,20, 21].

Oznaczenia zawartości cynku (Zn) we włosach (przed i po stosowaniu kuracji nutrikosmetykami z kolagenem morskim)
Do oceny wpływu suplementacji nutrikosmetykami firmy Noble Health o nazwie Collagen Class A, na zawartość biopierwiastków (Zn) we włosach analizowano poziom Zn we włosach przed i po suplementacji prowadzonej (zgodnie z zalecanym sposobem dawkowania preparatu – 2 razy dzienne po dwie tabletki) przez okres 3 miesięcy. Skład suplementu został przedstawiony w poniższej tabeli nr 1.

Składniki suplementu

Zawartość w 4 tabletkach

Referencyjna Wartość Spożycia

Witamina E

12 mg

100%

Witamina C

80 mg

100%

Biotyna

25 µg

50%

Cynk

10 mg

100%

Selen

55 µg

100%

Kolagen rybi

800 mg

Kwas hialuronowy

30 mg

Tabela 1. Skład suplementu, poddanego badaniu

Badanie przeprowadzono na 29 osobach dorosłych (25-65 lat), po eliminacji tych osób, które suplementację prowadziły krócej lub nieregularnie. Próby włosów pobrano od każdej osoby dwukrotnie: przed aplikacją preparatu (masa włosa I [g]) i po trzymiesięcznej suplementacji (masa włosa II [g]).

Do analizy pobierano 3–4 cm odcinki włosów (włos rośnie 1-1,5 cm miesięcznie, więc odpowiada to 2-3 miesięcznemu wzrostowi włosa i jego w tym czasie odżywieniu). Krótsze odcinki będą odzwierciedleniem krótszego okresu odżywiania. Włosy pobierano o łącznej masie 0,2-0,3 grama, z sześciu różnych punktów części potylicznej głowy, przycinano tuż przy skórze. Próby włosów myto zgodnie z procedurą zalecaną przez Międzynarodową Agencję Energii Atomowej: acetonem, trzy razy wodą dejonizowaną i jeszcze raz acetonem. Suszono godzinę w temperaturze 60oC i dobę w temperaturze pokojowej.

Próbki włosów (0,2 g) poddano mineralizacji kwasem azotowym (V) z wodą dejonizowaną w piecu mikrofalowym firmy Perkin-Elmer w temp. 280oC i ciśnieniu 30 atm.
Zawartość metali oznaczano Spektrometrem AAnalyst 800 firmy Perkin-Elmer, techniką płomieniową (F-AAS) i kuwety grafitowej (GF-AAS).
Kontrolę metody przeprowadzono na certyfikowanym materiale odniesienia NCS ZC 81002 Human Hair.
Oznaczenia wykonano przy użyciu programu komputerowego WinLab, a analizę statystyczną otrzymanych wyników przeprowadzamy za pomocą programu Statistica PL (testy: istotności U Manna-Whitneya i korelacji- Spearmana).

Dla każdej badanej osoby przed aplikacją preparatu wyznaczono:
masa włosa I [g] – masa pobranej próby włosów
ASA – stęż. Zn I [mg/l] – stężenie Zn odczytane z pomiaru w spektrometrze ASA
Stęż. Zn I [μg/g] – stężenie Zn przeliczone na gram włosa.

Dla każdej badanej osoby po suplementacji preparatem wyznaczono:
masa włosa II [g] – masa pobranej próby włosów
ASA – stęż. Zn II [mg/l] – stężenie Zn odczytane z pomiaru w spektrometrze ASA
Stęż. Zn II [μg/g] – stężenie Zn przeliczone na gram włosa.

Dla każdej badanej osoby określono przyrost stężenia Zn po trzymiesięcznej aplikacji [μg/g].
Policzono sumaryczny przyrost stężenia Zn, średni przyrost stężenia Zn i średni przyrost stężenia Zn w odniesieniu do wyjściowego stężenia Zn, we włosach grupy badanej (29 osób).

Wyniki przedstawiono w Tabeli 2.

wyniki tabela2

Wnioski:

1. Na podstawie analizy stężenia Zn we włosach grupy aplikacyjnej (29 osób), która przez trzy miesiące stosowała nutrikosmetyki stwierdzono średni przyrost stężenia Zn we włosach 9,342 [μg/g] co stanowiło wzrost do średniej zawartości wyjściowej Zn we włosach badanej populacji o 9,74%.
2. Dla poszczególnych osób badanej populacji, po trzymiesięcznym okresie aplikacji, nastąpiły przyrosty stężenia biopierwiastka Zn dodatnie lub ujemne. Większe przyrosty miały zwykle miejsce w przypadku niskich wyjściowo poziomów tego pierwiastka we włosach.
3. Osoby z niedoborami biopierwiastków (Zn) zwykle lepiej przyswajają minerały (Zn) z suplementacji.
4. Dla pełniejszej analizy należałoby przeprowadzić badanie na większej populacji i dłuższym okresie aplikacji.
5. Suplementacja preparatem, opartym na bazie kolagenu i substancji uzupełniających posiada duży potencjał badawczy, co sugeruje konieczność dalszych badań. Szczególną uwagę należy zwrócić na ogromny potencjał wykorzystania spektometrii atomowej w odniesieniu do badania skuteczności suplementów.
6. 100% badanych, w przeprowadzonej po kuracji ankiecie, potwierdziło poprawę wyglądu włosów.

artykul ekspercki suplementy z kolagenem

LITERATURA:
1. Narkiewicz O., Moryś J., Dziewiątkowski J., Anatomia człowieka. Tom I., Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2010.
2. Goździalska A., Jaśkiewicz J., Stan skóry wykładnikiem stanu zdrowia., Oficyna Wydawnicza AFM., Kraków 2012
3. Radomska K., Graczyk A., Konarski J. Analiza włosów, jako metoda oceny stanu mineralnego organizmu. Polski Tygodnik Lekarski 1991, 24-26, 479-481.
4. Radomska K., Graczyk A., Konarski J. i wsp. Ocena zawartości makro- i mikroelementów w organizmie ludzkim na podstawie analizy włosów. Polski Tygodnik Lekarski 1991,24-26,461-463.
5. Zamułka J., Brzozowska A. Zawartość wybranych składników mineralnych we włosach jako kryterium oceny stanu odżywienia. Roczn. PZH, 1998, 39, 4, 264-269.
6. Nowacka E., Zimna Walendziak E., Lange A. Ocena stanu odżywienia na podstawie
wskaźników hematologicznych i zawartości wybranych mikroelementów we włosach i ślinie dzieci wiejskich z uwzględnieniem warunków środowiskowych. Medycyna Wiejska 1991, XXVI, 4, 260-265.
7. Contiero E., Folin M.Trace elements nutritional status. Use of hair as diagnostic tool. Biol.Trace Elem. Res. 1994, 40, 151-160.
8. Kingston H.M., Haswell S.J. Microwave-enhanced chemistry. Fundamentals, sample preparation and applications. American Chemical Society, Washington
9. Karczewski J.K.: Pierwiastki chemiczne we włosach – aspekty biochemiczne i diagnostyczne. Post. Hig. Med. Dośw., 1998, 52, 3, 282-295
10. Gawędzki J., Hryniewiecki L.: Żywienie człowieka. Podstawy nauki o żywieniu. PWN, W-wa 1998, 198-223.
11. McBean L.D., Mahloudii M., Reinhold J.G., Halsted J.A., Correlation of zinc concentrations in human plasma and hair., The American Society for Clinical Nutrition 1971, 24(5): 506 -509
12. Sreenivasa Rao K., Balaji T., Prasada Rao T., Babu Y, Naidu G.R.K., Determination of iron, cobalt, nickel, manganese, zinc, copper, cadmium and lead in human hair by inductively coupled plasma-atomic emission spectrometry., Spectrochimica Acta Part B: Atomic Spectroscopy 2002, 57(8): 1333–1338
13. Socha K., Borawska M.H., Soroczyńska J., Markiewicz-Żukowska R., Ocena zawartości cynku w ziołowych suplementach diety., Bromatologia i Chemia Toksykologiczna 2012, 3: 780-783
14. Puzanowska-Tarasiewicz H., Kuźmicka L., Tarasiewicz M., Funkcje biologiczne wybranych pierwiastków.III.Cynk – składnik i aktywator enzymów., Pol Mer Lek 2009, 27(161):419-422
15. Kleszczewska E., Jabłońska-Trypuć A., Aktywność biologiczna miedzi i cynku. Med. Estet ANti-Aging 2007, 3:11-21
16. Jabłońska-Trypuć A., Aktywność biologiczna wybranych mikroelementów w skórze i ich rola w cukrzycy. Przegl Kardiodiabetol 207, 2(2):122-126
17. Krawczyk K., Rybakowski J., Zastosowanie kwasów tłuszczowych omega-3 w leczeniu depresji. Farmakoterap Psychiatr Neurol 2007, 2:101-107
18. Jansen J., Rink L., ZInc in human health., Biomed Health Research 2011, 76: 514-529.
19. Piyush Kumar, Niharika Ranjan Lal, Ashim Kumar Mondal, Avijit Mondal MD, Ramesh C Gharami, Arunasis Maiti, Zinc and skin: A brief summary., Dermatol online Journal 18(3):1
20. Rostan E.F., DeBuys H.V., Madey D.L., Pinnell S,R., Evidence supporting zinc as an important antioxidant for skin., Internat J Dermatol 2002, 41:606-611.
21. Ziboh V.A., Miller C.C., Cho Y., Metabolism of polyunsaturated fatty acids by skin epidermal enzymes: generation of antiinflammatory and antiproliferative metabolites 1,2,3., American Soc Clin Nutr 2000, 71(1): 361-366.